Browse By

Rabié Nelangsa

Ilustrasi Puisi Rabié Nelangsa oleh Arut S. Batan

Ilustrasi Puisi Rabié Nelangsa oleh Arut S. Batan

Adus Sréngéngé
– karya Sinta Ridwan*

Isuk ning Kali Bondét waktu semana,
prau-prau kesawang mata. Nyawangi.
Mayang ranjing laut Jawa. Ngarungi lautan.
Mamang nlayan ngajak miyang sedulur-dulur.
Ngrasakaken silirané wong miyang
iwak nggo keuripan. Jalan pakan manusa.

Sarwa iwak iku dudu duwéné,
uga dudu duwéné pemeréntah.
Sarwa iwak sumalipir sakiyengé. Iwak-iwak ngelani.
Sakabeh kang ning dunya duwéné kang duwé urip.
Duwéné Gusti. Iwak-iwak duwé kauripan déwék.
Nanging demi anak lan rabi. Mung demi.

Mamang nlayan sudi keobong panas sréngéngé.
Nggo nguripi akéh nyawa. Keuripan kluarga.
Mamang nlayan layarré kekoplak-koplak ombak.
Ngarung ombak lautan. Meres kringet
pamrih iwaké kiloan. Adus keobong sréngéngé.

La Rochélle, 26 Maret 2014

————————————————————————–

Rabié Nelangsa
– karya Sinta Ridwan

Duwé laki demené dagangan ayat,
mung kelakuané seneng buka aurat.
Duwé laki seneng jajan ning pinggir pantura,
padahal apal sekabéhé surat.

Ketemon laki ning kampung kulon,
déwéké ngumbar memanis lambé klawan janji setiaé.
Sun kepincut karo jénggot lan béwoké. Kesemsem.
Tapi iku mung kedok nganggur.

Bengi kuwen sun lagi njlujur. Ngejarit.
Laki teka nggawa rok cingkrang.
Sun metuh umah gancang miyang. Kabur.
Bli kuat karo laki dagangané puji sembahyang.
Tukang sesumbar ibadah.

La Rochélle, 26 Maret 2014

———————————————————————-

Langka Gawé
– karya Sinta Ridwan

Mabok oplosan satengahé pésta organ.
Ning tengah pésta. Jogét bareng
bari calon-calon Dé-Pé-éR-Dé.
Lumayan olih udud gratis lan janji.
Di tambah oplosan diwantu seng kana kéné
ambir klalén anak rabi.

Mabok oplosan satengahé pésta organ.
Ning tengah pésta. Tangan dulat-dulit
pupu mulus putih mrisi.
Biduané isin-isinan terus kekirab. Kekibas.
Rambuté sing andan-andanan nyarug ning kumis.
Sing kriwil. Mabok oplosan bari ngambung rambut.
Ngurupi oplosan karo kaos oblong sing ana
rai wong sumringah. Embuh bli weru sapa!

Balik ning rabi mung gawa sega kotak
karo klambi oblongan. Turu ning ranjang
ketelon bayi. Teluan bari bocah.
Tangi isuk wis klalén janji caleg. Nyisa punyengé.
Bengi kiyen luru lapangan lan panggung sing anyar.
Siap-siap ngoplos lan ngambung rambut biduan.

La Rochélle, 26 Maret 2014
.

*Lahir di Cirebon, tinggal di Paris.

Tinggalkan Balasan