Browse By

Daily Archives: 14/07/2015

Lesung

Ibu Pertiwi, paring boga lan sandhang kang murakabi Peparing rejeki manungsa kang bekti Bu Pertiwi, Bu Pertiwi, sih sutresna ing sesami Bu Pertiwi, kang adil luhur ing budi Ayo sungkem mring Ibu Pertiwi Ingatan tentang cakepan gendhing ketawang Ibu Pertiwi memenuhi isi kepalaku. Kubiarkan ingatan itu