Browse By

Category Archives: Ulasan

Fikih Revolusi: Legitimasi Gulingkan Rezim Tirani

Judul Buku: Fiqh ats-Tsaurah: Muraja’at fi al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy (Fikih Revolusi: Telaah atas Fikih-Politik-Islam) Penulis: Ahmad ar-Raisuniy Penerbit: Dar al-Kalimah, Kairo-Mesir Tahun Terbit: 2013 Tebal: 116 halaman Sebelum Tsaurah 25 Yanayir (Revolusi 25 Januari) mencapai puncaknya–-yaitu ketika Hosni Mubarak turun dari kursi kepresidenan pada 11

Merawat Ingatan Tentang Kekerasan

Penulis : Linda Christanty Judul : Seekor Burung Kecil Biru di Naha Penerbit : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Cetakan : Pertama 2015 Tebal : 133 halaman Seekor Burung Kecil di Naha  adalah buku yang begitu menggugah hati. Memuat tema-tema kemanusiaan, buku ini tidak ditulis dengan bahasa

Kolonialisme dan Kemunculan Kapitalisme Indonesia

Judul: The Rise of Capital Penulis: Richard Robinson Hlm: 425 Penerbit: Allen & Unwin Pty Ltd, 1986. MUNCULNYA kapitalisme di Indonesia harus dirunut dari kondisi-kondisi yang memungkinkan kelahirannya. Ia tidak mesti mengikuti alur dari kesejarahan yang terjadi di Eropa atau Amerika. Lebih-lebih, tidak mesti posisinya menempati