Browse By

Category Archives: Editorial

Hoax, Barcode, dan Kegagapan Membaca Realitas

Baru-baru ini, Dewan Pers memberikan barcode kepada media-media mainstream yang dianggap “kredibel”. Pemberian dilakukan setelah melalui tahap verifikasi—menyusul maraknya berita hoax yang beredar dengan cepat dan massif melalui media sosial. Berita-berita hoax ini, menurut Dewan Pers, bersumber pada media-media palsu yang tidak termasuk kategori pers,

Mendudukkan Kembali Prasangka Negatif atas Gerakan Islam

oleh Azhar Irfansyah dan Muhammad Azka Fahriza “Apa yang terjadi sekarang adalah agama dipakai sebagai alat, dan saya kira itu yang harus dicegah. Tanggung jawab pemimpin-pemimpin Indonesia melakukan pencegahan tersebut,” ujar Sidney Jones, pakar keamanan dan konflik Asia Tenggara, pada sebuah diskusi menyoal aksi besar-besaran

Khitah Islam sebagai Agama Perlawanan

“Any society which perpetuates exploitation of the weak and the oppressed cannot be termed as an Islamic Society, even if other Islamic rituals are enforced” –Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology Absennya organisasi massa yang berbasis Islam dalam membela kepentingan umatnya adalah persoalan serius

Dua “Islam Bergerak”

Terdapat dua “Islam Bergerak” dalam perhelatan wacana keislaman di Indonesia: koran Islam Bergerak pimpinan Kiai Hadji Misbach yang, bersama-sama Koran Medan Moeslimin, menjadi koran revolusioner yang emblematik bagi gerakan “komunisme Islam” di Surakarta pada tahun 1920-an; dan situs Islambergerak yang beredar di dunia maya dan